Serdecznie witamy!
Wyliczenie wysokości opłat
02.10.2011.
Porównanie wysokości zbieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu:

Kwota opłaty przekazana do budżetu Gminy za pobyt dziecka w PP Nr 8
w Strzelcach Op.:
•    obliczana wg starych zasad w m-cu wrześniu wyniosłaby 12.930,00 zł
102 dzieci x 115,00 zł + 20 dzieci x 60,00 zł

•    obliczona wg nowych zasad przy 100% frekwencji dzieci przez cały miesiąc mogłaby wynieść 11.256,00 zł

•    najbardziej prawdopodobna to 8.442,00 zł po uwzględnieniu 25% odpisów za nieobecności dzieci w przedszkolu,


 
« poprzedni artykuł
Ważne ogłoszenia
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  "Rokiem Szkoły w Ruchu". W związku z tym nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może", której głównym celem jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Więcej o akcji na stronie internetowej http://www.szkolawruchu.men.gov.pl


 

W naszym przedszkolu realizujemy

program:

"Kubusiowi Przyjeciele Natury"

 

Zapraszamy na wirtualny spacer.

Kliknij na zdjęcie poniżej

Wycieczka

 
Opłata za przedszkole:
Numery kont:

OPŁATA ZA USŁUGI DODATKOWE WYKRACZAJĄCE
POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 90 8907 1089 2002 0090 6881 0021
TREŚĆ:
„opłata za usługi dodatkowe PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 63 8907 1089 2002 0090 6881 0022
TREŚĆ:
„opłata za wyżywienie PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.