Serdecznie witamy!
Szkoła w Ruchu
Scenariusz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej - Mariola Smarzych
23.03.2014.
Akcja „Ćwiczyć każdy może”


W naszym przedszkolu dbamy o rozwój fizyczny dzieci. Systematycznie prowadzimy zajęcia ruchowe we wszystkich grupach wiekowych. Staramy się, aby były one dla dzieci atrakcyjne , sprawiały im radość oraz właściwie kształtowały sprawność ruchową i nawyki prozdrowotne. Stosujemy więc różnorodność form i pomocy dydaktycznych.


PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘCIA


PROWADZĄCA: Mariola Smarzych

GRUPA WIEKOWA: dzieci 5-letnie

RODZAJ: zajęcia gimnastyczne

TEMAT: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

CELE:
•    Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci.
•    Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
•    Rozumienie znaczenia ruchu dla zdrowia.
•    Przestrzeganie ustalonych reguł i zasad bezpieczeństwa.

METODY: słowna, czynna, oglądowa

FORMY: praca z całą grupą

POMOCE DYDAKTYCZNE:
ławki gimnastyczne, woreczki, chusta animacyjna, tunel, obręcze, dywanik korekcyjny, materac.

RRZEBIEG:

1. Rozpoczęcie zajęcia- zbiórka, powitanie.
2. Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Dzieci na spacer - dzieci do domu.”
Na hasło „ Dzieci na spacer”- swobodne bieganie po sali
Na hasło „ Dzieci do domu” – bieg do wyznaczonego miejsca, siad skrzyżny
3. Zabawa muzyczno- ruchowa „Owieczki”
Dzieci to owieczki, jedna osoba to wilk.
Podczas zwrotki piosenki dzieci poruszają się we wcześniej umówiony sposób np. na palcach , na refrenie uciekają przed wilkiem. Dziecko dotknięte przez wilka przyjmuje pozycję klęku podpartego. Koniec refrenu oznacza zmianę osoby pełniącej rolę wilka. Zabawę powtarza się kilkakrotnie .       
4. Zabawa  „Pajączki"
 Na sygnał rytmicznego uderzania w tamburyno dzieci  poruszają się  jak pajączki – polują na muchy; na jedno mocne uderzenie tamburynem pajączki zasypiają- dzieci przyjmują pozycję „ siad skulny”
5. Ćwiczenia oddechowe.
•     „ Baloniki "
Dzieci nabierają powietrza nosem i wypuszczają ustami improwizując najpierw nadmuchiwanie balona, a następnie uciekanie powietrza z przebitego balona.
6. Ustawienie stacji i podział dzieci na grupy.
•    I stacja: przeciąganie się przez ławkę gimnastyczną.
•    II stacja: przejście po dywaniku korekcyjnym.
•    III stacja:  przejście równoważne po ławce gimnastycznej.
•    IV stacja: skoki obunóż przez woreczki.
•    V stacja: przejście po mostku z woreczków gimnastycznych.
•    VI stacja: czworakowanie między woreczkami.
7. Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
•    " Fale"
Dzieci poruszają chustą zgodnie z hasłem:
-„ mała fala”- delikatnie
-„ średnia fala”- mocniej
-„ duża fala” bardzo mocno
•    " Kolory"
Dzieci trzymają chustę za uchwyty przy określonym kolorze. Na hasło np. „ kolor czerwony” przebiegają pod chustą na przeciwną stronę.
•    " Potwór z Loch Ness"
Jedno dziecko- potwór pod chustą, pozostałe siedzą w siadzie płaskim z nogami pod chustą; potwór kolejno wciąga pod chustę uczestników zabawy.
•    " Karuzela"
Dzieci trzymają chustę za uchwyty, jedna osoba siedzi na środku chusty; podczas wypowiadania słów rymowanki wszyscy idą szybkim tempem w jednym kierunku kręcąc tym samym siedzącą osobę jak na karuzeli; zabawę powtarza się kilkakrotnie.
8. Przejście przez tunel.
9. Marsz dookoła sali.
10. Zbiórka, zakończenie zajęcia.
 
      
 
Dzień Sportu 2014 - harmonogram
23.03.2014.
                                                                          
Akcja „ Ćwiczyć każdy może”
 
Dzień sportu
 
Mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków , a także chęć promowania aktywnego stylu życia podjęłyśmy decyzję o wprowadzeniu do naszego kalendarza imprez „Dnia sportu” . Inauguracja miała miejsce 07.03.2014 r. Impreza objęta była Patronatem Honorowym Burmistrza Strzelec Opolskich.
W „Dniu sportu” wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych wraz
z oddziałem zamiejscowym.  Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Każdy uczestnik został zwycięzcą i otrzymał „złoty” medal i dyplom. Ponadto każda grupa otrzymała nagrody ufundowane przez pana burmistrza. W charakterze kibiców wystąpili członkowie rodzin naszych przedszkolaków.SCENARIUSZ DNIA SPORTU


Prowadzący:

·    Andrzej Damaszek
•    Justyna Kraik- Domeredzka,
•    Mariola Smarzych

Rodzaj:
•    impreza sportowa

Grupa wiekowa:
•    dzieci 3,4,5,6-letnie

Cele:
•    Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej.
•    Propagowanie zdrowego stylu życia.
•    Ukazywanie sposobów aktywnego spędzania czasu.
•    Kształtowanie sprawności ruchowej.
•    Czerpanie radości z aktywnie spędzonego czasu.
 
Przebieg:
  
1.    Zbiórka dzieci w holu wg kolejności:
Grupa I, grupa II, grupa VII, grupa III, grupa V, grupa IV, grupa VI.
2.    Przemarsz uczestników na tle” Marsza Radeckiego.”
3.    Wyjście dzieci na widownię.
4.    Otwarcie „Dnia Sportu”, powitanie gości: Burmistrz Strzelec Opolskich- Tadeusz Goc,
       Z-ca Burmistrza Józef Kampa, Sekretarz – Magdalena Żelazna, Dyrektor GZOiW  
       Marek Życzyński, z-ca Dyrektora GZOiW Lilianna Smaga, specjalista ds. szkół 
       Bożena Wróbel.
5.    Wejście grupy I, II, VII – dzieci z grupy I na stanowiskach, z grupy II i VII na
       materacach; wymiana grup po 3 konkurencjach;
6.    Wyścigi rzędów (płotki, pachołki, woreczki) .
7.    Wręczenie dyplomów i medali (muzyka).
8.    Zmiana toru.
9.    Wejście grupy III i V – dzieci z grupy III na stanowiskach, grupa V na materacach, 
       zmiana grup po 3 konkurencjach;
10.    Wyścigi rzędów (płotki, pachołki, krążki).
11.    Wręczenie dyplomów i medali (muzyka).
12.    Zmiana toru.
13.    Wejście grupy IV i VI – grupa IV na stanowiskach, grupa VI na materacach, zmiana
       grup po 4 konkurencjach;
14.    Wyścigi rzędów (ławki, kocyki, woreczki, pojemniki, klocki).
15.    Wręczenie dyplomów i medali (muzyka).
16.    Zakończenie imprezy.
17.    Wspólna zabawa przy muzyce.
18.    Powrót do przedszkola.

Tory przeszkód

1. Grupa I, II i VII:

•     przejście pod płotkiem, bieg do pachołka, powrót,
•     przejście z woreczkiem na głowie do pachołka, powrót,
•     czworakowanie do pachołka, powrót biegiem.

2. Grupa III i V:

•     przejście pod płotkiem, bieg do pachołka, powrót,
•     skoki obunóż przez krążki, powrót,
•     slalom na czworakach miedzy pachołkami, powrót.

3. Grupa IV i VI:

•    przeciąganie się na brzuchu po ławeczce (ślizg na kocyku), powrót,
•    przejście równoważne po ławeczce, powrót,
•    celowanie woreczkiem do kosza,
•    budowanie wieży z klocków (bieg z klockiem do pachołka, pozostawienie klocka,
     powrót). 
  

 
Sadzimy drzewka 2014
23.03.2014.
Akcja „Ćwiczyć każdy może”
 
Sadzenie drzewek

       Mając na uwadze prawidłowy rozwój naszych wychowanków staramy się ukazywać im różnorodne formy aktywnego spędzania czasu oraz uzmysławiać, że ruch na świeżym powietrzu to nie tylko zabawa, ale również  rozumiana rekreacyjnie praca. Dzieci z naszego przedszkola miały możliwość przyłączenia się do akcji sadzenia krzewów w ogrodzie przedszkolnym pomagając w pracy panu  konserwatorowi. Pomoc w tak ważnym przedsięwzięciu przyniosła dzieciom wiele pozytywnych wrażeń i pokazała, że można łączyć „ przyjemne z pożytecznym”. Dzięki tego typu aktywności fizycznej rozbudzamy w dzieciach pasje i zainteresowania.

 
Scenariusz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej - Justyna Kraik-Domeredzka
23.03.2014.
Akcja  „Ćwiczyć każdy może”

        Scenariusz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej


Temat: Ćwiczenia stóp

Prowadząca: Justyna Kraik- Domeredzka

Wada: płaskostopie

Cele:
–    wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy
–    wzmacnianie mięśni brzucha
–    zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach
–    wdrażanie do samodzielnego wykonywania ćwiczeń korekcyjnych w domu

Umiejętności:

- wykonywanie ćwiczeń chwytnych
- doskonalenie prawidłowego chodu
- nauka prawidłowego ustawienia stopy

Miejsce ćwiczeń: sala korekcyjna

Czas trwania: 45 min

Ilość ćwiczących :9

Wiek: 6-7 lat

Przybory i przyrządy:  woreczki, kasztany, drabinka przyścienna,  gazety, kolczaste piłeczki

PRZEBIEG
1.    Powitanie, zachęcenie do aktywności poprzez podkreślenie wartości ćwiczeń korekcyjnych.

2.    Zabawa „Orzeszki dla wiewiórek”-uczestnicy biegają  we wspięciu na palcach  po sali na której są rozrzucone kasztany. Na sygnał starają się zdobyć kasztany i schować je pod stopami, przeliczają je, kto ma najwięcej.

3.    Ćwiczenie oddechowe: siad skrzyżny, RR bokiem w górę- wdech, opuszczenie RR- wydech.

4.    Ćwiczenie wzmacniające mm. wysklepiających stopy: Pw.-siad ugięty, dłonie oparte z tyłu na podłodze. Stopy zgięte podeszwowo, palce stóp oparte na piłeczkach, pięty uniesione nad podłogę . Prostowanie NN z maksymalnym wysuwaniem piłeczek w przód, bez dotykania piętami do podłogi.

5.    Ćwiczenie mięśni wysklepiających stopy, wzmacnianie mięśni brzucha: Pw.- siad ugięty. Dłonie oparte z tyłu na podłodze. Przed stopami leży gazeta. Chwyt gazety palcami jednej stopy i przełożenie go przez kolano drugiej N. To samo ćwiczenie drugą stopą.

6.    Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy: Stanie przed drabinkami w pozycji skorygowanej, przed stopami leżą woreczki. Chwyt woreczków palcami i umieszczenie ich na szczeblach drabinki. Następnie chwyt palcami stóp woreczków ze szczebli drabinki
i przeniesienie ich na podłogę.

7.    Wzmacnianie mięśni podeszwowych stóp, zwiększenie aktywności ruchowej: Zabawa „Wyścig z kulkami”- uczestnicy podzieleni na dwie drużyny stojące na linii mety. Na sygnał biegną do pachołka przy którym leżą kule z gazet, ich zadaniem jest ułożenie kulki palcami stóp w obręczy, wkładają je prawą i lewą stopą. Po wykonaniu ćwiczenia wracają na linię startu i zajmują miejsca na końcu rzędu w postawie skorygowanej. Wygrywa drużyna , która pierwsza ukończy wyścig.

8.    Wzmacnianie mięśni oddechowych: Leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia. Wdech
i przeniesienie  RR za głowę wydech- powrót RR do pozycji wyjściowej z równoczesnym wymawianiem swojego imienia.

9.    Wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. Elongacja kręgosłupa:-Stanie przodem do drabinki na pierwszym szczeblu. Dłonie trzymają szczebel na wysokości bioder. Wspięcie na palcach, następnie przejście do przysiadu zwieszonego RR wyprostowane.

10.    Marsz w rozsypce z wysokim unoszeniem kolan, palce stóp trzymają gazetę.

11.    Zabawa „Darcie gazet”:-Na sygnał prowadzącej dzieci starają się podrzeć gazetę na kawałki. Po upływie kilku minut przeliczają kawałki gazet a następnie zbierają je palcami stóp podając do dłoni naprzemiennie raz prawą raz lewą stopą.

12.    Kształtowanie nawyku postawy skorygowanej, elongacja kręgosłupa:- Stanie tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę, maksymalne wyciągnięcie RR w górę
z elongacją kręgosłupa a następnie opuszczenie i utrzymanie postawy skorygowanej.

13.    Omówienie ćwiczeń, zachęcanie do wykonywania wybranych w domu wraz z rodzicami.

 
Rodzinne zabawy na basenie 2013
23.03.2014.
„Akcja Ćwiczyć każdy może”

Rodzinne zabawy na basenie

Nasze przedszkole stwarza dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach rozwojowych. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój sprawności ruchowej naszych wychowanków. Dzieci 6- letnie co tydzień korzystają z bezpłatnych zajęć na krytej pływalni i są z tego bardzo zadowolone. W związku z tym postanowiliśmy zaangażować całą społeczność przedszkolną do udziału w zabawach na basenie.
W dniu 15 XII zorganizowano „Rodzinne zabawy na basenie” w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”. Dzieci wraz z rodzicami korzystały z krytej pływalni na której zabawy
w wodzie prowadził instruktor .Rodzinne zabawy trwały w godzinach od 11:00-17:00 i korzystać
z nich mogli wszyscy wychowankowie naszego przedszkola wraz z opiekunami. Zabawy w wodzie miały różnorodny charakter, wiele radości sprawiały dzieciom także zawody między rodzicami, którym z wielkim zaangażowaniem kibicowali. Dzień ten wniósł wiele radości i sądzimy, że jeszcze niejednokrotnie wspólnie z rodzicami będą się tam spotykać.

 
Ważne ogłoszenia
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  "Rokiem Szkoły w Ruchu". W związku z tym nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może", której głównym celem jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Więcej o akcji na stronie internetowej http://www.szkolawruchu.men.gov.pl


 

W naszym przedszkolu realizujemy

program:

"Kubusiowi Przyjeciele Natury"

 

Zapraszamy na wirtualny spacer.

Kliknij na zdjęcie poniżej

Wycieczka

 
Opłata za przedszkole:
Numery kont:

OPŁATA ZA USŁUGI DODATKOWE WYKRACZAJĄCE
POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 90 8907 1089 2002 0090 6881 0021
TREŚĆ:
„opłata za usługi dodatkowe PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 63 8907 1089 2002 0090 6881 0022
TREŚĆ:
„opłata za wyżywienie PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.