Serdecznie witamy!
Edukacja przez ruch
Edukacja przez ruch
01.01.2012.
Podstawę systemu 'Edukacja przez ruch' Doroty Dziamskiej stanowi holistyczny model rozwoju człowieka, a podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w 4 sferach jednocześnie: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.
Niezwykle istotne jest przy tym uruchomienie podczas działania wielu zmysłów (integracja sensoryczna). Oparcie poznawania świata na jednoczesnym uruchamianiu: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu aktywizuje pracę mózgu, zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu. Ruch staje się więc podstawą integracji sensorycznej i umożliwia jej pełną realizację podczas zajęć.
Metoda edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci.

Rodzaje i funkcje poszczególnych ćwiczeń:
·  graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyznie jedną ręką,
·  graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyznie oburącz,
·  graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyznie raz jedną, raz drugą ręką,
·  ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi,
·  ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagające koncentrację i polisensoryczne poznawanie.

Poszczególne ćwiczenia systemu są bardzo proste. Polegają na kreśleniu prostych znaków grafomotorycznych: kropek, kresek, owali, wiązek, które dziecko może kreślić rytmicznie, mieszcząc znak w odpowiedniej przestrzeni.

Aby dzieci się nimi nie znudziły należy w różnorodny sposób wykorzystywać nakreślone podczas ćwiczeń znaki, np. nakładając na nie dowolne formy w wybranej technice plastycznej. Powstałe kompozycje są kartami pracy, wykorzystywanymi do wprowadzania i realizacji kolejnych zagadnień np. matematycznych.

Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie w edukacji origami. Składanie papieru jest też aktywnością zintegrowaną - nie można konstruować bez ruchu obydwu rąk, bez aktywności wzroku, myślenia, przeliczania, klasyfikowania. Towarzyszące działaniom emocje wspierają procesy poznawcze, rozwijają motywację i pozytywną samoocenę dziecka.

U młodszych dzieci najpierw stosuje się techniki płaskie z koła i kwadratu, a następnie proste do składania formy przestrzenne. Propozycją wskazaną do wykorzystania w przedszkolu jest również origami - baja. Jest to rodzaj fabularyzowanej opowieści, stwarzającej możliwość codziennego organizowania sytuacji edukacyjnych, których efektem jest samodzielnie wykonana przez dzieci praca, stanowiąca kolejną stronę książeczki, którą dzieci wykonują po zakończeniu realizacji baji.

 
Ważne ogłoszenia
Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  "Rokiem Szkoły w Ruchu". W związku z tym nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może", której głównym celem jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Więcej o akcji na stronie internetowej http://www.szkolawruchu.men.gov.pl


 

W naszym przedszkolu realizujemy

program:

"Kubusiowi Przyjeciele Natury"

 

Zapraszamy na wirtualny spacer.

Kliknij na zdjęcie poniżej

Wycieczka

 
Opłata za przedszkole:
Numery kont:

OPŁATA ZA USŁUGI DODATKOWE WYKRACZAJĄCE
POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 90 8907 1089 2002 0090 6881 0021
TREŚĆ:
„opłata za usługi dodatkowe PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:
GZOiW w Strzelcach Opolskich
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce Opolskie
NR KONTA: 63 8907 1089 2002 0090 6881 0022
TREŚĆ:
„opłata za wyżywienie PP Nr 8
(imię i nazwisko dziecka) za m-c ………….2011r.